Potrat vás může pronásledovat dlouhá léta!

Deprese a úzkost, kterou pociťují mnohé ženy po potratu, může trvat roky, a to i po narození zdravého potomka. Přesto, že si myslíme, že když porodí zdravé děťátko na předešlý nezdar zapomeneme, vůbec to nemusí být tak. Trauma ze ztráty může přetrvávat i dlouho po tom, co se nám narodí jedno nebo více zdravých dětí. Tyto výsledky přinesla nejnovější studie, kterou realizovali odborníci z Medical Center při University of Rochester a byly zveřejněny v online vydání odborného magazínu British Journal of Psychiatry.

Významný  rizikový faktor

“Naše studie jasně ukazuje, že narození zdravého dítěte neřeší psychické problémy, s nimiž má mnoho žen zkušenosti po potratu nebo narození mrtvého dítěte,” říká podle stránek ScienceDaily Emma Robertson Blackmore, PhD., Profesorka psychiatrie v zmíněném Medical Center a zároveň vedoucí výzkumného týmu . “Tento objev je důležitý, protože při posouzení, zda je žena v ohrožení prenatální nebo postnatální deprese, se obvykle neberou v úvahu předchozí těhotenství, stejně jako ani ostatní rizikové faktory, kterými jsou například rodinné podněty na deprese, stresující životní události nebo nedostatek sociální podpory , “vysvětluje odbornice.

Mateřská  deprese špatně ovlivňuje celou rodinu

“Víme, že mateřská deprese může mít nepříznivý vliv na děti a rodinu,” řekla dále Emma Robertson Blackmore a pokračuje: “Pokud nabídneme ženám, které dříve ztratily dítě, cílenou podporu během těhotenství, můžeme být schopni zlepšit výsledky v oblasti zdraví žen a jejich dětí. “Těhotenství, které končí potratem nebo narozením mrtvého plodu postihuje například ve Spojených státech amerických více než milión žen. Přitom 50 až 80 procent žen, které zažijí ztrátové těhotenství otěhotní znovu.

Jak na to přišli?

Vědci zkoumali 13133 těhotných žen ve Velké Británii. Tyto ženy tvořily část dlouhodobé studie, známé jako Avon longitudinální studie rodičů a dětí. Výzkumníci požádali ženy, aby uvedli informace o předchozích potratech a mrtvě narozených dětech. Zároveň byly během těhotenství dvakrát a po porodu čtyřikrát (8 týdnů, 8 měsíců, 21 měsíců a 33 měsíců po porodu) posouzeny z hlediska příznaků deprese a úzkostí.

Nové  těhotenství není lék

Většina žen nehlásila žádné potraty. Nicméně 2823 žen, tedy 21 procent uvedlo, že mělo jeden nebo více předchozích samovolných potratů, dokud 108 žen uvedlo, že se jim předtím narodilo jedno mrtvé dítě a tři ženy měly dokonce zkušenosti s porodem dvou mrtvě narozených dětí. “Nemáme žádné důkazy, že afektivní příznaky, spojené s předchozí prenatální ztrátou, se vyřeší narozením zdravého dítěte. Spíše předchozí prenatální ztráta ukázala přetrvávající předpověď depresivních a úzkostných příznaků i po tom, co je běžně definováno, jak poporodní období, “tvrdí v závěru výzkumníci.

Procenta  přetrvávající deprese

Z žen, které měly jeden potrat nebo se jim narodil mrtvý plod před porodem zdravého dítěte, mělo téměř 13 procent příznaky deprese ještě 33 měsíců po narození zdravého dítěte. Z těch žen, které zažily dvě předchozí ztráty, mělo příznaky deprese 33 měsíců po narození zdravého dítěte 19 procent žen.

Pomůže  cílená prevence

Prenatální ztráta není přitom běžně považována za rizikový faktor pro prenatální nebo poporodní depresi, stejně jako ani osobní a rodinnou anamnézu deprese, vystavení stresujícím životním událostem nebo nedostatek sociální podpory. “Vzhledem k nepříznivý vliv přetrvávající mateřské deprese, jak na výsledky dětí, tak i na celou rodinu, může včasné rozpoznání příznaků vést k preventivním opatřením, které pomohou snížit zátěž nemoci, poskytnou strategie na to, jak zvládat a snížit úzkosti a depresi a podporovat zdravé nastavení matky, rodiny a dítěte, “tvrdí vědci.