Pozor na antioxidanty, ohrožují plodnost!

Antioxidanty se prodávají nejen jako takové v lékárnách bez nutnosti receptu, ale jsou přidávané do potravin, nápojů a dokonce i do krémů na obličej. Podle nejnovějších zjištění však stále nevíme, jak přesně v našem těle reagují a fungují. Nový výzkum totiž ukázal, že antioxidanty mají nejen pozitivní, ale i neočekávané vedlejší účinky: Mohou způsobit problémy s plodností u žen.

Jak fungují?

Běžné antioxidanty obsahuje vitamin C a E. Pracují tak, že eliminují molekuly zvané reaktivní formy kyslíku, které jsou přirozeně produkované v těle. Stres může způsobit, že těchto chemicky aktivních molekul je nadprodukce, ve velkém množství poškozují buňky bez rozdílu. Neutralizací těchto potenciálně škodlivých látek mohou antioxidanty teoreticky zlepšit zdravotní stav a zpomalit proces stárnutí.

Omezení  možnosti ovulace

Nicméně profesorka Nava Dekel z Weizmannovho institutu vědy a její tým, včetně současných a bývalých studentů Dr. Ketty Shkolnik a Ari Tadmor, aplikovali antioxidanty na vaječníky samic myší a dospěli k překvapivým výsledkům. Hladiny ovulace klesly prudce dolů. To znamená, že jen velmi málo vajíček bylo propuštěno z folikulu a dosáhlo místo oplodnění – ve srovnání s těmi, do jejichž činnosti nezasáhli antioxidanty. Zpráva z výzkumu byla zveřejněna v odborném magazínu Proceedings of the National Academy of Science.

Hormon nebo reaktivní forma kyslíku?

Na to, aby pochopili, co se skrývá za tímto úvodním zjištěním, tým zjišťoval, zda je možné, že se proces ovulace může spoléhat na velmi škodlivé látky, které antioxidanty ničí – na reaktivní formy kyslíku. Další testování na myších ukázalo, jak to opravdu je. V jednom experimentu profesorka a její tým léčili některé folikuly Lutropin – fyziologickým spouštěčem ovulace a jiné peroxidem vodíku. Výsledky ukázaly, že peroxid vodíku plně napodoboval efekt ovulaci-navozuje hormonu. To znamená, že reaktivní formy kyslíku, které jsou produkovány v reakci na luteinizační hormon slouží jako zprostředkovatelé tohoto fyziologického podnětu, vedoucího k ovulaci.

Oplodnění podobné jako zánět?

Tyto výsledky mohou mimo jiné ovlivnit obraz plodnosti a početí, který se začal objevovat v ostatních letech, a ve kterém, zdá se, že existují procesy, které sdílejí mnoho společných mechanismů se zánětem. Podle profesorky Dekel to znamená, že látky, které zabraňují zánětu v jiných částech těla, mohou také zabránit v cestě normální ovulaci, a tak je třeba klást více opatrnosti při podávání těchto látek.

Důležité  poznatky i pro plodnost, i pro kontrolu porodnosti

Mnoho z výzkumů této odbornice se zaměřuje na plodnost – předchozí výsledky již pomáhají některým ženám otěhotnět. Ironií je, že nová studie má důsledky pro ty, kteří hledají opačný účinek. Profesorka Nava Dekel podle stránek ScienceDaily tvrdí: “Na jedné straně by se tato zjištění mohly ukázat jako užitečné pro ty, které mají problémy s otěhotněním. Na straně druhé další studie mohou ukázat, že některé antioxidanty mohou být účinným prostředkem kontroly porodnosti, který může být bezpečnější, než dnešní hormonální prevence. ”

Další  studie ukážou více

Vědkyně plánuje spolu se svým týmem další studie, aby přesně prošetřila mechaniku tohoto kroku při ovulaci a zkoumala jeho vliv na myších při podávání v jídle nebo pití. Kromě toho, plánuje shromažďovat údaje o možné souvislosti mezi konzumací antioxidačních doplňků a problémy žen otěhotnět.